Socker

Kent

Beginner
Other versions
Piano høyre hånd
Piano venstre hånd
Gitar
Rytme-gitar
Lead-gitar
Enda en gitar...
Vokal
Bakgrunnsvokal
Bass
Trommesett
3
Save