Liên khúc: Dấu chôn tình buồn Tình lẻ bóng Người về cuối phố (6)

Cẩm Ly

Beginner
Other versions
nylon guitar
fretless bass
steel string guitar
pizzicato strings
marimba
grand piano
violin
steel string guitar
drums
jazz guitar
0
Save