Liên khúc: Dấu chôn tình buồn Tình lẻ bóng Người về cuối phố (1)

Cẩm Ly

Beginner
Other versions
recorder
fretless bass
synth strings 1
orchestral hit
violin
clean guitar
muted guitar
crystal piano
choir aahs
drums
0
Save