Liên khúc: Dấu chôn tình buồn Tình lẻ bóng Người về cuối phố

Cẩm Ly

Beginner
Other versions
vibraphone
fretless bass
rock piano
steel string guitar
violin
synth strings 1
overdrive guitar
distortion guitar
choir aahs
drums
drums
0
Save