MariAnne Häggander

None
Orchestral Songs including Luonnotar & The Rapids-Rider's Brides
Serenad, JS 168
Sången om korsspindeln, op. 27 no. 4
På verandan vid havet, op. 38 no. 2
Kom nu hit, Död, op. 60 no. 1
Demanten på marssnön, op. 36 no. 6
Koskenlaskian morsiammet
Höstkväll, op. 38 no. 1
Soluppgång, op. 37 no. 3
Se'n har jag ej frågat mera, op. 17 no. 1
Arioso, op. 3
Våren flyktar hastigt, op. 13 no. 4