Maniac Butcher

Maniac Butcher are one of the Czech Republic’s foremost and notorious Black Metal acts. As their name implies Maniac Butcher deal in raw and unadulterated Metal with no concessions keyboards or female vocals. Indeed, the band state quite candidly ‘We use the mouths of girls for totally different activities’! Although the band first emerged with the 1993 demo ‘Immortal Death’ Maniac Butcher can trace their history as far back as 1988. The debuting line up comprised of vocalist Barbarud Hrom Read more on Last.fm
Masakr
Desatero krutých zim přežitých v teple žhnoucí záře slávy minulé
Projížďka hvozdem hlubokým za oučelem sčítání stavůch vlkůch a vlkodlakůch
Rozhodnutí nezvratné všecken mír rozhodně rozvracející
Bezbožné rouhání zpovědní před tažení vojnového započetím
Masakr krvavý pro plnění zájmůch vyšších i řezničení nadbytečné pro kojení pudůch nízkých
Zakončení ouděsné bezpočtům krutou jistotu slibující, však mne bezpočet slibných nejistot skýtající
Cerná Krev
Lùza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná
Rada Užiteèná, Kterak Stáøí Dožíti, a Taktéž Doporuèení Vhodné Pro Život a Pøežití
Sílený Øezník, Rovnìž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém
Intermezzo
Zíznìní Po Krvi, Však Všeobecnì Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné
Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkùch Neobvyklých Lze Docíliti
Nesmrtelnost I Vìènost, Zpùsobeny Prolitím I Následným Požitím Znaèného Množství Lidské Krve
Rada Užiteèná... (live Zatec, 17-04-99)
Pulnocni Rise (live Open Hell Fest, 17-07-99)
Sileny Reznik... (live Open Hell, 17-07-99)
Barbarians
Barbarians
Catheclasm
Svatý Otec (Holy Father)
Peklo (Hell)
Druhé Stvoření (The Second Creation)
Mesiášův Konec (The End of Messiah)
Barbarians (live)
Epitaph - The Final Onslaught Of Maniac Butcher
Bitva Rozhodujici V Krvi Ouspěšně Vybojována Jest, A Tim I Toto Taženi Vojnové Zakončeni Zdárného Dosahuje
Ve Stinu Hor Krušných, Na Březich Řeky Oharky, V Krají V Tom, Nechť Po Tří Dny Následujici Medovína Proudem Prolévána Jest V Oslavu Našeho Vitězstvi Slavného
Značni Mordové Se Ději Lidu Žebravému V Krají Žateckém, Nebolíčto Jednomu Kazdému Státi Se Tak, Nehyhnutelným Zdá Se Být
Zkušenost Í Naučeni Záverečné, Výhodné K Dojíti Uplatněni Přede Všemí U Králůch, Vladařůch, Vojvodůch Í Druhých Panovnikůch Všelíkerých
Invaze
Všehomír Veškerý, Říší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Věkůch Počátkůch
Bídná Smrt Neslavná Či Sláva Nesmrtelná, Volba Toť Jest Veskrze Jednoznačná
Myšlenky Krvelačné, I Jiné Potřebnosti Všeliké, Pro Zdárný Průběh Bitvy Výhodné
Běsnění Bitevní Právě Počíná, Neb V Tomto Okamžení Hodina Půlnoční Odbývá
Řemeslo Válečné, To Jest Mi Chlebem Všedním I Taktéž Kratochvílí Sváteční
Invaze Všeničící, Přinášející Slávu Nehynoucí Vítězům I Smrt Nezvratnou Poraženým
Invaze - Skladba, Původně Presentovaná Hordou, Dnes Již Prachem Času Téměř Zapadanou, Druhdy Se Pyšně Zvoucí Assessor, Jakožto Přídavek Nepůvodní, Nieméně V Osnovu Celkovou Vkusně Zapadající
Černá Krev
Lůza okolní, chátra všeobecná, jakož i veškerá chamraď nepotřebná
Rada užitečná, kterak stáří dožíti, a taktéž doporučení vhodné pro život a přežití
Šílený Řezník, rovněž znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém
Intermezzo
Žíznění po krvi, však všeobecně známému vampyrismu ne zcela podobné
Přání nezvyklé až prapodivné, jehož naplněním následkůch neobvyklých lze docíliti
Nesmrtelnost i věčnost, způsobeny prolitím i následným požitím značného množství lidské krve
Lucan - antikrist
Zrada
Půlnoční říše
Lučané
Žatecký hrad
Poslední bitva
Soudný den / Barbarians (live) / Jáma Pekel
Barbarians
Barbarians
Catheclasm
Holy Father
Hell
Second Creation
The End of Messiah